Навчання

На факультеті навчається більше 1000 здобувачів, в тому числі 100 аспірантів та 800 студентів денної форми. На факультеті навчаються іноземні здобувачі освіти з понад 10 країн світу.

Навчання на факультеті здійснюється українською та англійською мовами за освітніми ступенями:

  • Бакалавр
  • Магістр
  • Доктор філософії

Працевлаштування

Наші випускники мають найкращі можливості для успішної роботи на підприємствах машинобудівної, енергетичної та хімічної галузей, в науково-дослідних і проєктних інститутах, лабораторіях, в академічних установах.


Можливості для студентів

На факультеті працюють найкращі українські та іноземні викладачі, навчання здійснюється в сучасних аудиторіях. Студенти та аспіранти мають можливість користуватись сучасними науковими лабораторіями, комп’ютерними класами та бібліотечно-інформаційним центром СумДУ. Всі студенти забезпечуються місцями в гуртожитках та мають можливість користуватись різноманітними об’єктами спортивної інфраструктури для всебічного та повноцінного розвитку. Факультет ТеСЕТ є активним учасником міжнародного освітнього процесу. Всі студенти мають можливість для проходження практики, стажування, участі у програмах академічної мобільності в кращих навчальних закладах Європи та Північної Америки.


Кадровий потенціал та позиції в рейтингах

Професорсько-викладацький склад факультету становить 75 осіб, переможців конкурсів та грантових програм. 100 % викладачів мають науковий ступінь та вчене звання, з них 17 докторів наук та професорів.


Наші досягнення

Факультет займає топові позиції у провідних міжнародних та національних рейтингах, у тому числі включений до галузевого рейтингу The World University Ranking в галузі «Інженерія» в категорії ТОП 301 – 400 ЗВО світу (1 місце серед ЗВО України).

Сумський державний університет,
вул. Харківська, 116,
м. Суми, Україна, 40007
Головний корпус, каб. Г-804
тел./факс: +38(0542) 337-114
e-mail: [email protected]