З вересня 1991 р. підготовче відділення (ПВ) для іноземних громадян розпочало свою діяльність.

 Впродовж 31 року тут навчалося понад 2000 слухачів, понад 1300 випускників отримали свідоцтва про успішне завершення підготовчого відділення. 

Завідувачі ПВ: 

Шевченко Олексій Костянтинович (вересень 1991 р. – серпень 1996 р.)

Шевцова Аліна Владленівна (вересень 1996 р. – серпень 2022 р.)

Левенок Інна Сергіївна (вересень 2022 р. – дотепер)

На підготовчому відділенні Департаменту міжнародної освіти іноземні громадяни вивчають українську/ англійську як мови навчання для подальшого отримання професії, а також отримують знання із загальноосвітніх дисциплін.

Зарахування на навчання: за умови наявності в іноземних абітурієнтів повної загальної середньої освіти, отриманої у своїй країні.

          Термін навчання: 10 місяців.

Напрям підготовки: загальна підготовка.

Навчальні дисципліни на ПВ:

  • для груп з українською формою навчання: українська мова, науковий стиль мовлення, розвиток зв’язного мовлення, біологія, математика, фізика, хімія;
  • для груп з англійською формою навчання: англійська мова, українська мова, біологія, математика, фізика, хімія.

Кафедри, що забезпечують викладання навчальних дисциплін на ПВ:

  • екології та природозахисних технологій (ЕПзТ); 
  • електроніки, загальної та прикладної фізики (ЕЗПФ); 
  • математичного аналізу і методів оптимізації (МАіМО); 
  • мовної підготовки іноземних громадян (МПІГ);
  • теоретичної та прикладної хімії (ТПХ).

На підготовчому відділенні успішно функціонує наукове об’єднання (гурток) для іноземних слухачів “PF.Lang.Laboratory”, а також, за підтримки ґрантової програми Європейського Союзу Еразмус+  Модуль Жан Моне, функціонує українськомовна хаб-лабораторія у соціальній мережі Facebook “Ukr.Lang.Laboratory for foreign students”, яка додатково безкоштовно впроваджує в освітній процес інноваційні технології навчання.

 Слухачі вчаться написанню тез, наукових доповідей, ораторському мистецтву, беруть участь у щорічних студентських наукових конференціях та інших наукових заходах та семінарах університетського, державного та міжнародного рівнів.

Крос-культурні дискусії, проєкти, воркшопи, конференції, екскурсії, спортивні секції та івенти, психологічна підтримка та консультації провідних спеціалістів медичної клініки університету – усе це та багато іншого не менш цікавого пропонують слухачам підготовчого відділення для саморозвитку, самовдосконалення, розширення міжкультурної взаємодії та дозвілля.

Слухачі, які успішно завершують програму підготовчого відділення, отримують Свідоцтво про завершення навчання та мають можливість продовжити навчання за освітнім ступенем “бакалавр” у Сумському державному університеті без складання вступних іспитів.

 

Сумський державний університет,
вул. Харківська, 116,
м. Суми, Україна, 40007
Головний корпус, каб. Г-804
тел./факс: +38(0542) 337-114
e-mail: [email protected]