Навчання

В Інституті навчається більше 2800 здобувачів, в тому числі 250 лікарів-інтернів, 120 аспірантів, 40 клінічних ординаторів. В інституті навчаються іноземні здобувачі освіти з понад 50 країн світу.

Навчання в інституті здійснюється українською та англійською мовами за освітніми ступенями:

  • Бакалавр (спеціальності 017 Фізична культура і спорт, 223 Медсестринство, 227 Терапія та реабілітація, 229 Громадське здоров’я);
  • Магістр (спеціальності 017 Фізична культура і спорт, 221 Стоматологія, 222 Медицина, 227 Терапія та реабілітація, 228 Педіатрія, 229 Громадське здоров’я);
  • Доктор філософії (спеціальності 017 Фізична культура і спорт, 091 Біологія та біохімія, 221 Стоматологія, 222 Медицина, 228 Педіатрія).

Працевлаштування

Наші студенти мають найкращі можливості для успішної роботи в медичних приватних та державних установах.


Можливості для здобувачів

В ННМІ працюють найкращі українські та іноземні викладачі, що дозволило в 2022 р. успішно пройти міжнародну акредитацію магістерської програми «Медицина». Отримання цього міжнародного сертифікату підтверджує високу якість підготовки фахівців у ННМІ на рівні європейських вимог та засвічує повну відповідність даної програми якості, змісту, методів і технологій навчання міжнародним стандартам якості вищої освіти та вимогам Всесвітньої федерації медичної освіти. Дипломи випускників освітньої програми «Медицина» ННМІ тепер визнаються не тільки в Україні, але й далеко за її межами.

Здобувачі користуються сучасними науковими лабораторіями, практично-орієнтованими віртуальними, симуляційними та бібліотечно-інформаційним центрами. Здобувачі забезпечені місцями в комфортабельних гуртожитках та мають доступ до різноманітних об’єктів спортивної інфраструктури для всебічного та повноцінного розвитку. До послуг здобувачів функціонує Університетська клініка, яка забезпечує їх медичний супровід та проведення профілактичних заходів (медичні огляди, вакцинація тощо).

ННМІ є активним учасником міжнародного освітнього процесу. Здобувачі проходять практику, стажування, приймають участь у програмах академічної мобільності в кращих навчальних закладах Європи, Азії та Америки.


Кадровий потенціал та позиції в рейтингах

Кадровий потенціал ННМІ складає понад 200 провідних вчених-медиків, які є переможцями численних міжнародних проєктів та грантових програм. Більше 90% викладачів мають науковий ступінь, вчене звання, в тому числі 40 осіб – доктори медичних наук.

Сумський державний університет,
вул. Харківська, 116,
м. Суми, Україна, 40007
Головний корпус, каб. Г-804
тел./факс: +38(0542) 337-114
e-mail: [email protected]