Навчання

Факультет ІФСК – центр соціо-гуманітарної сфери в університеті та Україні. У нас навчається майже 700 здобувачів освіти, у тому числі 30 аспірантів та 600 студентів денної форми, серед яких іноземні здобувачі освіти з 5 країн світу. Навчання здійснюється українською, англійською та німецькою мовами за освітніми рівнями: 

  • Бакалавр
  • Магістр
  • Доктор філософії

Працевлаштування

Глибокі знання й практичні вміння дозволяють випускникам факультету ІФСК cтати професійним журналістом, рекламістом чи PR-фахівцем; соціологом, політологом чи лідером громадської думки; режисером, продюсером чи організатором шоу-бізнесу; співробітником дипломатичних представництв, перекладачем, викладачем чи вчителем іноземних мов. Ми не обіцяємо, що одразу після закінчення навчання ви будете відомими та високооплачуваними фахівцями. Проте знаємо: якщо використовуватимете знання, навички, уміння, здобуті під час навчання, це обов’язково здійсниться. І наші випускники – прекрасний приклад цього! Жоден інший різновид людської діяльності не дає такої можливості для самореалізації, як соціо-гуманітарна сфера.


Можливості для студентів

Факультет має потужну матеріально-технічну базу, якою може похизуватися далеко не кожен навіть столичний університет і далеко не кожен «технічний» чи «комп’ютерний» факультет. Значна увага приділяється практичній підготовці майбутніх фахівців: студенти відразу ж після зарахування практикуються в сучасних комп’ютерних класах, лінгафонних та крос-медійних кабінетах, радіо- і телестудіях, лабораторіях доповненої реальності. Із перших курсів працюють за обраною для навчання спеціальністю, беруть участь в організації різноманітних заходів регіонального та загальнодержавного масштабу.


Кадровий потенціал та позиції в рейтингах 

Кадровий потенціал факультету – це 110 докторів та кандидатів наук: провідних учених у своїх галузях; учасників визнаних міжнародних проєктів; практиків у сфері журналістики, перекладу, психології, політології тощо; експертів, тренерів, консультантів. Для проведення практикорієнтованих занять запрошуються відомі журналісти, перекладачі, соціологи, психологи, піарники, представники шоу-бізнесу.


Наші досягнення

Студенти факультету постійно перемагають на всеукраїнських і міжнародних наукових конкурсах та предметних олімпіадах, у міжнародних спортивних змаганнях та фестивалях індустрії розваг. Викладачі входять до провідних експертних груп, є членами наукових установ та редколегій видань. На факультеті видаються фахові журнали «Філологічні трактати» й «Образ», постійно поводяться дискусії, круглі столи, семінари з актуальних питань життя соціуму.

Сумський державний університет,
вул. Харківська, 116,
м. Суми, Україна, 40007
Головний корпус, каб. Г-804
тел./факс: +38(0542) 337-114
e-mail: [email protected]