Телефонуйте прямо зараз:

тел/факс +38 (0542) 33-71-14
тел. +38 (0542) 68-78-46

Оберіть мову сайту:

Сумський державний університет надає можливість іноземним студентам навчатись за такими спеціальностями

ІНСТИТУТ/ФАКУЛЬТЕТ

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

Освітній ступінь «бакалавр»

Навчально-науковий інститут бізнес-технологій «УАБС»

Міжнародні економічні відносини

Міжнародні економічні відносини*Д

Облік і оподаткування

Облік і аудит*Д

Фінанси, банківська справа та страхування

Банківська справа*Д

Економіка

Економічна кібернетика та бізнес аналітика*Д

Навчально-науковий інститут фінансів, економіки та менеджменту імені Олега Балацького

Економіка

Економіка і бізнес*Д

Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси та облік в підприємництві*Д

Менеджмент

Менеджмент*Д

Маркетинг

Маркетинг*Д

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

 

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність*Д

Електронний бізнес, фінанси та комунікації*Д

Факультет технічних систем та енергоефективних технологій

 

Прикладна механіка

 

 

Комп'ютерний інжиніринг в механіці

Гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика

Технології машинобудування

Матеріалознавство

Прикладне матеріалознавство

Галузеве машинобудування

Металорізальні верстати та системи

Комп`ютерний інжиніринг обладнання хімічних виробництв

Обладнання нафто- та газопереробних виробництв

Енергетичне машинобудування

Компресори, пневмоагрегати  та вакуумна техніка

Холодильні машини і установки

Технології захисту навколишнього середовища

Технології захисту навколишнього середовища

Хімія

Прикладна хімія

Факультет електроніки та інформаційних технологій

Прикладна математика

Наука про дані та моделювання складних систем*

Комп’ютерні науки

Інформатика*Д

Інформаційні технології проектування*Д

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Електротехнічні системи електроспоживання*

Мікро- та наносистемна техніка

Нанотехнології та біомедичні системи*

Електроніка

 

Електронні інформаційні системи*

Електронні системи та компоненти*

Телекомунікації та радіотехніка

Мережеві та інтернет-технології*

Факультет іноземної філології та соціальних комунікацій

Філологія

Германські мови та літератури (переклад включно) перша - англійська*

Журналістика

Журналістика

Реклама і зв’язки з громадськістю

Навчально-науковий інститут права

 

Право

Право*Д

Міжнародне право

Міжнародне право*

Історія та археологія

Історія

Медичний інститут

 

Фізична культура і спорт

Фізична культура і спорт*

Громадське здоров’я

Громадське здоров’я*

Фізична терапія, ерготерапія

Фізична терапія

Центр заочної, дистанційної та вечірньої форм навчання

Економіка

Економіка і бізнесД

Журналістика

Журналістика

Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси та облік в підприємництвіД

Банківська справа

Облік і оподаткування

Облік і аудіт

Менеджмент

Менеджмент*Д

Публічне управління та адміністрування

Публічне управління та адміністрування

Маркетинг

Маркетинг

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Право

Право*Д

Комп’ютерні науки

 

Інформатика*Д

Інформаційні технології проектування

Прикладна механіка

 

 

Гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика

Технології машинобудування

Галузеве машинобудування

 

Металорізальні верстати та системи

Обладнання нафто- та газопереробних виробництвД

Комп'ютерний інжиніринг обладнання хімічних виробництв

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Електротехнічні системи електроспоживання

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Комп'ютеризовані системи управління та робототехніка

Електроніка

 

Електронні інформаційні системи

Електронні системи та компоненти

Технології захисту навколишнього середовища

Технології захисту навколишнього середовища

Освітній ступінь «магістр»

Медичний інститут

Медицина

Медицина* (на основі повної загальної середньої освіти)

Диплом визнано Medical Council of India
Стоматологія Стоматологія (на основі повної загальної середньої освіти)
Фізична культура і спорт Фізична культура і спорт*
Педіатрія Педіатрія* (на основі повної загальної середньої освіти)

 

 

Навчально-науковий інститут бізнес-технологій «УАБС»

 

Економіка

Економічна кібернетика

Міжнародні економічні відносини

 

Міжнародний бізнес*

Міжнародна торгівля та логістичні послуги

Облік і оподаткування

 

Облік і оподаткування

Облік, аудит і оподаткування в міжнародному бізнесі*Д

Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси *

Банківська справа*

Навчально-науковий інститут фінансів, економіки та менеджменту імені Олега Балацького

Економіка

Економіка та бізнес-інновації*

Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси і аудит підприємництва*Д

Менеджмент

Бізнес-адміністрування*Д

Менеджмент організацій і адміністрування*Д

Управління проектами*

Публічне управління та адміністрування

Адміністративний менеджмент*

Маркетинг

Маркетинг*Д

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Підприємництво, торгівля та логістика*

Інвестиції, підприємництво та стартапи*Д

Факультет технічних систем та енергоефективних технологій

Прикладна механіка

 

Технології машинобудування*Д

Гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика

Комп'ютерна механіка

Матеріалознавство

Прикладне матеріалознавство

Галузеве машинобудування

Обладнання хімічних виробництв і підприємств будматеріалів*Д

Металорізальні верстати та системи

Енергетичне машинобудування

Компресори, пневмоагрегати та вакуумна техніка

Холодильні машини і установки

Теплоенергетика

Енергетичний менеджмент*Д

Технології захисту навколишнього середовища

Технології захисту навколишнього середовища

Факультет електроніки та інформаційних технологій

Прикладна математика

Прикладна математика*

Комп’ютерні науки 

Інформатика*Д

Інформаційно-комунікаційні технології

Інформаційні технології проектування*Д

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Електротехнічні системи електроспоживання*

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Комп’ютеризовані системи управління та робототехніка*

Мікро- та наносистемна техніка

Нанотехнології та біомедичні системи*

Біомедична інженерія

Біомедичні прилади та системи

Електроніка

Електронні інформаційні системи*

Електронні системи та компоненти*

Факультет іноземної філології та соціальних комунікацій

Філологія

Германські мови та літератури (переклад включно) перша - англійська*

Журналістика

Журналістика

Реклама та зв’язки з громадськістю

Навчально-науковий інститут права

Право

 

 

Правознавство

Інтелектуальна власність

Медичне право*

 

 

 

 

 

 

Центр заочної, дистанційної та вечірньої форм навчання

Економіка

Економіка та бізнес-інновації

Журналістика

 

 

Реклама і зв’язки з громадськістю

Журналістика

Менеджмент

Менеджмент організацій і адміністрування

Бізнес-адміністрування

Публічне управління та адміністрування

Адміністративний менеджмент

Маркетинг

Маркетинг

Філологія

Германські мови та літератури (переклад включно) перша - англійська

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Підприємництво, торгівля та логістика

Право

 

Правознавство

Інтелектуальна власність

Медичне право

Комп’ютерні науки

Інформатика

Інформаційно-комунікаційні технології

Інформаційні технології проектування

Прикладна механіка

Технології машинобудування

Гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика

Матеріалознавство

Прикладне матеріалознавство

Галузеве машинобудування

Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Електротехнічні системи електроспоживання

Енергетичне машинобудування

 

Компресори, пневмоагрегати та вакуумна техніка

Холодильні машини і установки

Теплоенергетика

Енергетичний менеджмент

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Комп’ютеризовані системи управління та робототехніка

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Якість, стандартизація та сертифікація

Фізична культура і спорт

Фізична культура і спорт

Облік і оподаткування

Облік і оподаткування

Екологія

Екологія та охорона навколишнього середовища

Електроніка

Електронні системи та компоненти

Електронні інформаційні системи

 

*спеціалізації (освітні програми), навчання за якими може проходити англійською мовою.

Д - навчання може здійснюватися за дистанційною формою навчання.

 

На сьогодні викладання в Сумському державному університеті для іноземних студентів здійс-нюється українською та англійською мовами. Навчання українською мовою організовується в групах разом з українськими громадянами. Навчання англійською мовою організовується, якщо формується окрема групи.

Навчання англійською мовою було започатковане у 2004 році для студентів медичного інституту, у 2006 році – для студентів факультету економіки і менеджменту, а в 2010 році – для студентів факультету електроніки таінформаційних технологій.

З 2006 року Сумський державний університет повністю перейшов на організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System), що є одним з основних етапів інтеграції в європейський простір. Це дозволить нашим випускникам бути конкурентоспроможними на ринку праці Європи і вирішить питання визнання їхніх документів про освіту.