Телефонуйте прямо зараз:

тел/факс +38 (0542) 33-71-14
тел. +38 (0542) 68-78-46

Оберіть мову сайту:

Сумський державний університет надає можливість іноземним студентам навчатись за такими спеціальностями

 

Спеціальність

Освітня програма

освітній ступінь бакалавра

Навчально-науковий інститут бізнесу, економіки та менеджменту

1

Економіка

Економіка і бізнес*

Економічна кібернетика та бізнес аналітика*

2

Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси та облік в підприємництві*

Банківська справа*

3

Менеджмент

Менеджмент*

4

Маркетинг

Маркетинг*

5

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність*

Електронний бізнес, фінанси та комунікації*

6

Публічне управління та адміністрування

Публічне управління та адміністрування*

7

Міжнародні економічні відносини

Міжнародні економічні відносини*

8

Облік і оподаткування

Облік і аудит*

Факультет електроніки та інформаційних технологій

1

Прикладна математика

Наука про дані та моделювання складних систем*

2

Комп’ютерні науки

Інформатика*

Інформаційні технології проектування*

3

Мікро- та наносистемна техніка

Нанотехнології та біомедичні системи*

4

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Комп’ютеризовані системи управління та робототехніка*

5

Електроніка

Електронні інформаційні системи*

Електронні системи та компоненти*

6

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Електротехнічні системи електроспоживання

7

Кібербезпека

Кібербезпека

8

Телекомунікації та радіотехніка

Мережеві та інтернет-технології

Навчально-науковий інститут права

1

Право

Право*

Медичний інститут

1

Фізична культура і спорт

Фізична культура і спорт*

2

Фізична терапія, ерготерапія

Фізична терапія

Факультет іноземної філології та соціальних комунікацій

1

Філологія

Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська*

2

Журналістика

Журналістика

Реклама і зв’язки з громадськістю

3

Соціальна робота

Соціальна робота

Факультет технічних систем та енергоефективних технологій

1

Прикладна механіка

Комп’ютерний інжиніринг в механіці

Гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика

Технології машинобудування

2

Матеріалознавство

Прикладне матеріалознавство

3

Галузеве машинобудування

Металорізальні верстати та системи

Комп`ютерний інжиніринг обладнання хімічних виробництв

Обладнання нафто- та газопереробних виробництв

4

Енергетичне машинобудування

Опалення, вентиляція, кондиціювання повітря та штучний холод

Компресори, пневмоагрегати та вакуумна техніка

5

Теплоенергетика

Енергетичний менеджмент

6

Технології захисту навколишнього середовища

Технології захисту навколишнього середовища

освітній ступінь магістра

Навчально-науковий інститут бізнесу, економіки та менеджменту

1

Економіка

Економіка і бізнес-інновації*

Економіка довкілля та природних ресурсів*

Економічна кібернетика

2

Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси і аудит підприємництва*

Банківська справа*

Фінанси*

3

Менеджмент

Управління проектами*

Бізнес-адміністрування*

4

Маркетинг

Маркетинг*

5

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Підприємництво, торгівля та логістика*

Інвестиції, підприємництво та стартапи*

6

Публічне управління та адміністрування

Адміністративний менеджмент*

7

Міжнародні економічні відносини

Міжнародний бізнес*

8

Облік і оподаткування

Облік і оподаткування

Облік, аудит і оподаткування в міжнародному бізнесі (освітньо-наукова програма, тривалість навчання 2 роки)*

Факультет електроніки та інформаційних технологій

1

Прикладна математика

Наука про дані та моделювання складних систем

2

Комп’ютерні науки

Інформатика*

Інформаційні технології проектування*

Інформаційно-комунікаційні технології

3

Мікро- та наносистемна техніка

Нанотехнології та біомедичні системи*

4

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Комп’ютеризовані системи управління та робототехніка

5

Електроніка

Електронні інформаційні системи

Електронні системи та компоненти

6

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Електротехнічні системи електроспоживання

7

Біомедична інженерія

Біомедичні прилади та системи*

Навчально-науковий інститут права

1

Право

Правознавство

Інтелектуальна власність

Медичне право*

Медичний інститут

1

Медицина (освітній ступінь магістра, на основі повної середньої освіти)

Медицина*

2

Фізична культура і спорт

Фізична культура і спорт*

Факультет іноземної філології та соціальних комунікацій

1

Філологія

Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська*

2

Журналістика

Журналістика

Реклама і зв’язки з громадськістю

Факультет технічних систем та енергоефективних технологій

1

Прикладна механіка*

Комп’ютерна механіка

Гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика

Технології машинобудування*

2

Матеріалознавство

Прикладне матеріалознавство

3

Галузеве машинобудування*

Металорізальні верстати та системи

Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів*

4

Енергетичне машинобудування

Холодильні машини і установки

Компресори, пневмоагрегати та вакуумна техніка

5

Теплоенергетика*

Енергетичний менеджмент*

6

Технології захисту навколишнього середовища

Технології захисту навколишнього середовища

*спеціалізації (освітні програми), навчання за якими може проходити англійською мовою.

Д - навчання може здійснюватися за дистанційною формою навчання.

 

На сьогодні викладання в Сумському державному університеті для іноземних студентів здійс-нюється українською та англійською мовами. Навчання українською мовою організовується в групах разом з українськими громадянами. Навчання англійською мовою організовується, якщо формується окрема групи.

Навчання англійською мовою було започатковане у 2004 році для студентів медичного інституту, у 2006 році – для студентів факультету економіки і менеджменту, а в 2010 році – для студентів факультету електроніки таінформаційних технологій.

З 2006 року Сумський державний університет повністю перейшов на організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System), що є одним з основних етапів інтеграції в європейський простір. Це дозволить нашим випускникам бути конкурентоспроможними на ринку праці Європи і вирішить питання визнання їхніх документів про освіту.