Телефонуйте прямо зараз:

тел/факс +38 (0542) 33-71-14
тел. +38 (0542) 68-78-46

Оберіть мову сайту:

Почни будувати своє майбутнє вже зараз – стань студентом Сумського державного університету і отримай перепустку до світу невичерпних знань, нових можливостей та перспектив, що неодмінно є передумовою блискучої кар’єри та стабільного успіху! 

Щоб стати студентом Сумського державного університету, Вам необхідно пройти декілька етапів у наведеній послідовності:

1. Отримання запрошення на навчання

Щоб отримати запрошення на навчання в Сумському державному університеті, Вам необхідно:

Повідомити нас про Ваше бажання навчатися в Сумському державному університеті. Для цього відправте лист на нашу електронну адресу (Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.) або заповніть форму «Запит на навчання» в on-line режимі

Надіслати такі документи, необхідні для оформлення запрошення:

 • заяву (Заявочна форма, pdf);
 • згоду на збір та обробку персональних даних (Згода, pdf);
 • копію документа про попередню освіту з одержаними з навчальних дисциплін оцінками (балами);
 • копію свідоцтва про закінчення мовної підготовки (за наявності);
 • копію першої сторінки паспортного документу або іншого документу, що посвідчує особу іноземця

Сплатити за послуги з візової підтримки (для громадян країн з візовим режимом в’їзду в Україну). Банківські реквізити та способи оплати будуть надіслані Вам електронною поштою.

Отримати оригінал запрошення на навчання, що є необхідним для:

 • відкриття довгострокової візи (для громадян країн з візовим режимом в’їзду в Україну);
 • пред’явлення під час проходження паспортного контролю

 

2. Прибуття в Україну для навчання у встановлені терміни

Навчальний рік в Україні починається з 1 вересня. Прийом іноземних громадян відбувається, як правило, до 1 листопада та до 1 березня, окрім прийому на навчання на підготовче відділення та до клінічної ординатури. Переведення студентів, а також поновлення в число студентів осіб, які були відраховані з вищих навчальних закладів освіти, здійснюється, як правило, під час літніх або зимових канікул.

Для того щоб вчасно прибути на навчання до Сумського державного університету, Вам необхідно:

Для громадян країн з візовим режимом в’їзду в Україну: подати пакет документів для відкриття довгострокової (студентської) візи (віза типу Д) до посольства України у Вашій країні (якщо у Вашій країні відсутнє посольство України, зверніть увагу, що країна отримання візи вказана у запрошенні на навчання). Вимоги щодо оформлення документів і процедуру звернення до посольства для відкриття візи потрібно уточнити на сайті посольства України у Вашій країні. До посольства України, крім документів, необхідних для відкриття візи, обов’язково подається оригінал запрошення на навчання в Україні. 

Для громадян країн з безвізовим режимом в’їзду в Україну: мати при собі оригінал запрошення на навчання при перетині державного кордону для підтвердження мети в’їзду в Україну

Повідомити Сумський державний університет про заплановану Вами дату прибуття в Україну, номер рейсу транспортного засобу. Така інформація є необхідною для зустрічі іноземного громадянина представником Сумського державного університету та подальшого його супроводження від пункту пропуску через державний кордон до нашого навчального закладу.

 

3. Вступ до Сумського державного університету

Для того щоб стати студентом Сумського державного університету, Вам необхідно:

Наступного дня після приїзду до м. Суми, відповідно до "Порядку набору на навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства", затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України №1541 від 01.11.2013 зі змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки №1272 від 11.12.2015, подати до Департаменту міжнародної освіти (головний корпус університету, кабінет 804) такі документи:

1) оригінал та завірену копію документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ;

2) оригінал та завірену копію додатку до документу про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень) рівень, на основі якого здійснюється вступ;

3) у разі переведення або поновлення на навчання необхідно надати академічну довідку, видану іноземним/українським навчальним закладом;

4) для здобуття ступеня магістра або післядипломної освіти необхідно надати оригінал та копію документу з інформацією про зміст навчальної програми за попереднім ступенем (рівнем) вищої освіти, отримані кредити, тривалість навчання та успішність з навчальних дисциплін;

5) копію або оригінал паспортного документу іноземця або документ, що посвідчує особу без громадянства, перекладений українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу;

6) 4 фотокартки розміром 30x40 мм;

7) копію посвідчення закордонного українця (за наявністю).

Документи, зазначені в пунктах 1-4 повинні бути:

 • засвідчені в країні їх видачі в спосіб, який офіційно застосовується в цій країні для такого засвідчення;
 • легалізовані відповідною дипломатичною установою України закордоном, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України;
 • перекладені на українську мову з нотаріальним засвідченням перекладу.

Для вступу до аспірантури додатково до зазначеного переліку потрібно надати дослідницьку пропозицію з обраної наукової спеціальності або завірений в установленому порядку за місцем роботи/навчання кандидата список опублікованих наукових праць і винаходів українською або англійською мовою.

Для вступу до докторантури подаються додатково українською або англійською мовою тематичний план дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня і копія диплому про присвоєння відповідного наукового ступеня.

Усі документи про повну середню освіту іноземних громадян обов’язково повинні проходити процедуру визнання на території України у відповідності до діючого законодавства

 • скласти вступний іспит на знання мови навчання на рівні, достатньому для засвоєння навчального матеріалу;
 • скласти вступний іспит з профільних дисциплін, залежно від обраної спеціальності.

У разі успішного проходження вступної співбесіди необхідно здійснити оплату за навчання та подати оригінал паспортного документу з візою на в’їзд в Україну з метою навчання до відділу реєстрації Департаменту міжнародної освіти (головний корпус університету, кабінет 812) для оформлення посвідки на тимчасове проживання.

 

Вітаємо!

Ви стали студентом Сумського державного університету!

Бажаємо успішного навчання!

 

Сумський державний університет надає можливість іноземним студентам навчатись за такими спеціальностями

 

Спеціальність

Освітня програма

освітній ступінь бакалавра

Навчально-науковий інститут бізнесу, економіки та менеджменту

1

Економіка

Економіка і бізнес*

Економічна кібернетика та бізнес аналітика*

2

Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси та облік в підприємництві*

Банківська справа*

3

Менеджмент

Менеджмент*

4

Маркетинг

Маркетинг*

5

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність*

Електронний бізнес, фінанси та комунікації*

6

Публічне управління та адміністрування

Публічне управління та адміністрування*

7

Міжнародні економічні відносини

Міжнародні економічні відносини*

8

Облік і оподаткування

Облік і аудит*

Факультет електроніки та інформаційних технологій

1

Прикладна математика

Наука про дані та моделювання складних систем*

2

Комп’ютерні науки

Інформатика*

Інформаційні технології проектування*

3

Мікро- та наносистемна техніка

Нанотехнології та біомедичні системи*

4

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Комп’ютеризовані системи управління та робототехніка*

5

Електроніка

Електронні інформаційні системи*

Електронні системи та компоненти*

6

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Електротехнічні системи електроспоживання

7

Кібербезпека

Кібербезпека

8

Телекомунікації та радіотехніка

Мережеві та інтернет-технології

Навчально-науковий інститут права

1

Право

Право*

Медичний інститут

1

Фізична культура і спорт

Фізична культура і спорт*

2

Фізична терапія, ерготерапія

Фізична терапія

Факультет іноземної філології та соціальних комунікацій

1

Філологія

Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська*

2

Журналістика

Журналістика

Реклама і зв’язки з громадськістю

3

Соціальна робота

Соціальна робота

Факультет технічних систем та енергоефективних технологій

1

Прикладна механіка

Комп’ютерний інжиніринг в механіці

Гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика

Технології машинобудування

2

Матеріалознавство

Прикладне матеріалознавство

3

Галузеве машинобудування

Металорізальні верстати та системи

Комп`ютерний інжиніринг обладнання хімічних виробництв

Обладнання нафто- та газопереробних виробництв

4

Енергетичне машинобудування

Опалення, вентиляція, кондиціювання повітря та штучний холод

Компресори, пневмоагрегати та вакуумна техніка

5

Теплоенергетика

Енергетичний менеджмент

6

Технології захисту навколишнього середовища

Технології захисту навколишнього середовища

освітній ступінь магістра

Навчально-науковий інститут бізнесу, економіки та менеджменту

1

Економіка

Економіка і бізнес-інновації*

Економіка довкілля та природних ресурсів*

Економічна кібернетика

2

Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси і аудит підприємництва*

Банківська справа*

Фінанси*

3

Менеджмент

Управління проектами*

Бізнес-адміністрування*

4

Маркетинг

Маркетинг*

5

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Підприємництво, торгівля та логістика*

Інвестиції, підприємництво та стартапи*

6

Публічне управління та адміністрування

Адміністративний менеджмент*

7

Міжнародні економічні відносини

Міжнародний бізнес*

8

Облік і оподаткування

Облік і оподаткування

Облік, аудит і оподаткування в міжнародному бізнесі (освітньо-наукова програма, тривалість навчання 2 роки)*

Факультет електроніки та інформаційних технологій

1

Прикладна математика

Наука про дані та моделювання складних систем

2

Комп’ютерні науки

Інформатика*

Інформаційні технології проектування*

Інформаційно-комунікаційні технології

3

Мікро- та наносистемна техніка

Нанотехнології та біомедичні системи*

4

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Комп’ютеризовані системи управління та робототехніка

5

Електроніка

Електронні інформаційні системи

Електронні системи та компоненти

6

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Електротехнічні системи електроспоживання

7

Біомедична інженерія

Біомедичні прилади та системи*

Навчально-науковий інститут права

1

Право

Правознавство

Інтелектуальна власність

Медичне право*

Медичний інститут

1

Медицина (освітній ступінь магістра, на основі повної середньої освіти)

Медицина*

2

Фізична культура і спорт

Фізична культура і спорт*

Факультет іноземної філології та соціальних комунікацій

1

Філологія

Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська*

2

Журналістика

Журналістика

Реклама і зв’язки з громадськістю

Факультет технічних систем та енергоефективних технологій

1

Прикладна механіка*

Комп’ютерна механіка

Гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика

Технології машинобудування*

2

Матеріалознавство

Прикладне матеріалознавство

3

Галузеве машинобудування*

Металорізальні верстати та системи

Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів*

4

Енергетичне машинобудування

Холодильні машини і установки

Компресори, пневмоагрегати та вакуумна техніка

5

Теплоенергетика*

Енергетичний менеджмент*

6

Технології захисту навколишнього середовища

Технології захисту навколишнього середовища

*спеціалізації (освітні програми), навчання за якими може проходити англійською мовою.

Д - навчання може здійснюватися за дистанційною формою навчання.

 

На сьогодні викладання в Сумському державному університеті для іноземних студентів здійс-нюється українською та англійською мовами. Навчання українською мовою організовується в групах разом з українськими громадянами. Навчання англійською мовою організовується, якщо формується окрема групи.

Навчання англійською мовою було започатковане у 2004 році для студентів медичного інституту, у 2006 році – для студентів факультету економіки і менеджменту, а в 2010 році – для студентів факультету електроніки таінформаційних технологій.

З 2006 року Сумський державний університет повністю перейшов на організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System), що є одним з основних етапів інтеграції в європейський простір. Це дозволить нашим випускникам бути конкурентоспроможними на ринку праці Європи і вирішить питання визнання їхніх документів про освіту.

 

Абітурієнту