Телефонуйте прямо зараз:

тел/факс +38 (0542) 33-71-14
тел. +38 (0542) 68-78-46

Оберіть мову сайту:

Сумський державний університет надає можливість іноземним студентам навчатись за такими спеціальностями (спеціалізаціями)

ІНСТИТУТ/ФАКУЛЬТЕТ

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ (ОСВІТНЯ ПРОГРАМА)

Освітній ступінь «бакалавр»

Навчально-науковий інститут бізнес-технологій «УАБС»

Економіка

 

Економічна кібернетика

Бізнес аналітика*

Міжнародні економічні відносини

Міжнародний бізнес*

Облік і оподаткування

Облік і оподаткування

Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси

Банківська справа

Навчально-науковий інститут фінансів, економіки та менеджменту імені Олега Балацького

Економіка

Економіка і бізнес*

Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси та облік в підприємництві*

Менеджмент

Менеджмент*

Публічне управління та адміністрування

Публічне управління та адміністрування*

Маркетинг

Маркетинг*

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність*

Міжнародні економічні відносини

Зовнішньоекономічні відносини*

Факультет технічних систем та енергоефективних технологій

 

Прикладна механіка

 

 

 Комп'ютерний інжиніринг в механіці

Гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика

Технології машинобудування

Матеріалознавство

Комп'ютерне моделювання та дизайн матеріалів

Галузеве машинобудування

Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів

Інструментальне виробництво

Металорізальні верстати та системи

Комп'ютерна хімічна інженерія

Обладнання нафто- та газопереробних виробництв

Енергетичне машинобудування

Компресори, пневмоагрегати  та вакуумна техніка

Холодильні машини і установки

Теплоенергетика

Енергетичний менеджмент

Технології захисту навколишнього середовища

Технології захисту навколишнього середовища

Факультет електроніки та інформаційних технологій

Прикладна математика

Прикладна математика

Комп’ютерні науки 

Інформатика*

Інформаційні технології проектування*

Інформаційно-комунікаційні технології*

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Електротехнічні системи електроспоживання

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Комп'ютеризовані системи управління та робототехніка

Мікро- та наносистемна техніка

Нанотехнології та біомедичні системи*

Електроніка

Комп'ютерні технології та наноматеріали в електроніці

Комп'ютерні системи та компоненти

Факультет іноземної філології та соціальних комунікацій

Філологія

Германські мови та літератури (переклад включно)

Журналістика

Журналістика

Реклама і зв’язки з громадськістю

Навчально-науковий інститут права

Право

Право

Центр заочної, дистанційної та вечірньої форм навчання

Економіка

Економіка і бізнесД

Журналістика

Журналістика

Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси та облік в підприємництвіД

Фінанси

Банківська справа

Облік і оподаткування

Облік і оподаткування

Менеджмент

Менеджмент* Д

Публічне управління та адміністрування

Публічне управління та адміністрування

Маркетинг

Маркетинг

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Право

Право* Д

Комп’ютерні науки

 

Інформатика* Д

Інформаційні технології проектування

Прикладна механіка

 

Гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика

Технології машинобудування

Матеріалознавство

Комп'ютерне моделювання та дизайн матеріалів

Галузеве машинобудування

 

Металорізальні верстати та системи

Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалівД

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Електротехнічні системи електроспоживання

Енергетичне машинобудування

Енергетичне машинобудування

Теплоенергетика

Енергетичний менеджмент

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Комп'ютеризовані системи управління та робототехніка

Електроніка

 

Комп'ютерні системи та компоненти

Комп'ютерні технології та наноматеріали в електроніці

Технології захисту навколишнього середовища

Технології захисту навколишнього середовища

Освітній ступінь «магістр»

Медичний інститут

Медицина

Медицина* (на основі повної загальної середньої освіти)

Диплом визнано Medical Council of India

 

 

Навчально-науковий інститут бізнес-технологій «УАБС»

 

Економіка

Економічна кібернетика

Міжнародні економічні відносини

 

Міжнародний бізнес*

Міжнародна торгівля та логістичні послуги

Облік і оподаткування

Облік і оподаткування

Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси 

Банківська справа

Навчально-науковий інститут фінансів, економіки та менеджменту імені Олега Балацького

Економіка

Економіка підприємства*

Економіка довкілля і природних ресурсів*

Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси і аудит підприємництва*

Менеджмент

Бізнес-адміністрування*

Менеджмент організацій і адміністрування*

Управління інноваційною діяльністю*

Управління проектами*

Логістичний менеджмент

Публічне управління та адміністрування

Адміністративний менеджмент*

Маркетинг

Маркетинг*

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Торгівля*

Інвестиції, підприємництво та стартапи

Електронна комерція та біржова діяльність

Факультет технічних систем та енергоефективних технологій

Екологія

Екологія та охорона навколишнього середовища

Прикладна математика

Комп’ютерна механіка

Прикладна механіка

Технології машинобудування

Гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика

Матеріалознавство

Прикладне матеріалознавство

Галузеве машинобудування

Інструментальне виробництво

Обладнання хімічних виробництв і підприємств будматеріалів

Металорізальні верстати та системи

Енергетичне машинобудування

Компресори, пневмоагрегати та вакуумна техніка

Холодильні машини і установки

Теплоенергетика

Енергетичний менеджмент

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Якість, стандартизація та сертифікація

Факультет електроніки та інформаційних технологій

Прикладна математика

Прикладна математика

Комп’ютерні науки 

Інформатика*

Інформаційно-комунікаційні технології

Інформаційні технології проектування

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Електротехнічні системи електроспоживання

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Комп’ютеризовані системи управління та робототехніка

Мікро- та наносистемна техніка

Нанотехнології та біомедичні системи

Електроніка

Комп’ютерні технології та наноматеріали в електроніці

Комп’ютеризовані системи та компоненти

Факультет іноземної філології та соціальних комунікацій

Філологія

Германські мови та літератури (переклад включно)

Журналістика

Журналістика

Реклама та зв’язки з громадськістю

Медіа-комунікації

Навчально-науковий інститут права

Право

Правознавство

Інтелектуальна власність

Менеджмент

Управління правоохоронною безпекою

 

 

 

 

 

 

Центр заочної, дистанційної та вечірньої форм навчання

Економіка

Економіка підприємства

Економіка довкілля та природних ресурсів

Журналістика

Реклама і зв’язки з громадськістю

Журналістика

Медіа-комунікації

Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси і аудит підприємництва

Менеджмент

Менеджмент організацій і адміністрування

Управління інноваційною діяльністю

Управління правоохоронною безпекою

Логістичний менеджмент

Бізнес-адміністрування

Публічне управління та адміністрування

Адміністративний менеджмент

Маркетинг

Маркетинг

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Торгівля

Право

Правознавство

Екологія

Екологія та охорона навколишнього середовища

Комп’ютерні науки

ІнформатикаД

Інформаційно-комунікаційні технології

Інформаційні технології проектування

Прикладна механіка

Технології машинобудування

Гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика

Матеріалознавство

Прикладне матеріалознавство

Галузеве машинобудування

Металорізальні верстати та системи

Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалівД

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Електротехнічні системи електроспоживання

Енергетичне машинобудування

Компресори, пневмоагрегати та вакуумна техніка

Теплоенергетика

Енергетичний менеджмент

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Комп’ютеризовані системи управління та робототехніка

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Якість, стандартизація та сертифікація

Електроніка

Комп’ютерні системи та компоненти

Комп’ютерні технології та наноматеріали в електроніці

 

*спеціалізації (освітні програми), навчання за якими може проходити англійською мовою.

Д - навчання може здійснюватися за дистанційною формою навчання.

 

На сьогодні викладання в Сумському державному університеті для іноземних студентів здійс-нюється українською, російською та англійською мовами. Навчання українською мовою організовується в групах разом з українськими громадянами. Навчання російською/англійською мовою організовується, якщо формується окрема групи.

Навчання англійською мовою було започатковане у 2004 році для студентів медичного інституту, у 2006 році – для студентів факультету економіки і менеджменту, а в 2010 році – для студентів факультету електроніки таінформаційних технологій.

На цей час навчання англійською мовою здійснюється за такими спеціальностями: "Лікувальна справа", "Менеджмент організацій та адміністрування", "Маркетинг", "Інформатика", "Фізична та біомедична електроніка", "Інформаційні технології проектування", "Економіка довкілля та природних ресурсів" (магістерська програма), "Економіка підприємства" (магістерська програма), "Бізнес-адміністрування" (магістерська програма).

З 2006 року Сумський державний університет повністю перейшов на організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System), що є одним з основних етапів інтеграції в європейський простір. Це дозволить нашим випускникам бути конкурентоспроможними на ринку праці Європи і вирішить питання визнання їхніх документів про освіту.