Телефонуйте прямо зараз:

тел/факс +38 (0542) 33-71-14
тел. +38 (0542) 68-78-46

Оберіть мову сайту:

Сумський державний університет надає можливість іноземним студентам навчатись за такими спеціальностями (спеціалізаціями)

ІНСТИТУТ/ФАКУЛЬТЕТ

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ (ОСВІТНЯ ПРОГРАМА)

Освітній ступінь «бакалавр»

Навчально-науковий інститут бізнес-технологій «УАБС»

Міжнародні економічні відносини

Міжнародні економічні відносини*

Облік і оподаткування

Облік і аудит

Фінанси, банківська справа та страхування

Банківська справа

Навчально-науковий інститут фінансів, економіки та менеджменту імені Олега Балацького

Економіка

Економіка і бізнес*

Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси та облік в підприємництві*

Менеджмент

Менеджмент*

Маркетинг

Маркетинг*

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність*

Факультет технічних систем та енергоефективних технологій

 

Прикладна механіка

 

 

Комп'ютерний інжиніринг в механіці

Гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика

Технології машинобудування

Матеріалознавство

Прикладне матеріалознавство

Галузеве машинобудування

Металорізальні верстати та системи

Комп`ютерний інжиніринг обладнання хімічних виробництв

Обладнання нафто- та газопереробних виробництв

Енергетичне машинобудування

Компресори, пневмоагрегати  та вакуумна техніка

Холодильні машини і установки

Технології захисту навколишнього середовища

Технології захисту навколишнього середовища

Факультет електроніки та інформаційних технологій

Прикладна математика

Наука про дані та моделювання складних систем*

Комп’ютерні науки

Інформатика*

Інформаційні технології проектування*

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Електротехнічні системи електроспоживання*

Мікро- та наносистемна техніка

Нанотехнології та біомедичні системи*

Електроніка

 

Електронні інформаційні системи*

Електронні системи та компоненти*

Телекомунікації та радіотехніка

Мережеві та інтернет-технології*

Факультет іноземної філології та соціальних комунікацій

Філологія

Германські мови та літератури (переклад включно) перша - англійська

Журналістика

Журналістика

Реклама і зв’язки з громадськістю

Навчально-науковий інститут права

Право

Право

Медичний інститут

Фізична культура і спорт

Фізична культура і спорт

Центр заочної, дистанційної та вечірньої форм навчання

Економіка

Економіка і бізнесД

Журналістика

Журналістика

Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси та облік в підприємництвіД

Банківська справа

Облік і оподаткування

Облік і аудіт

Менеджмент

Менеджмент* Д

Публічне управління та адміністрування

Публічне управління та адміністрування

Маркетинг

Маркетинг

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Право

Право* Д

Комп’ютерні науки

 

Інформатика* Д

Інформаційні технології проектування

Прикладна механіка

 

 

Гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика

Технології машинобудування

Галузеве машинобудування

 

Металорізальні верстати та системи

Обладнання нафто- та газопереробних виробництвД

Комп'ютерний інжиніринг обладнання хімічних виробництв

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Електротехнічні системи електроспоживання

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Комп'ютеризовані системи управління та робототехніка

Електроніка

 

Електронні інформаційні системи

Електронні системи та компоненти

Технології захисту навколишнього середовища

Технології захисту навколишнього середовища

Освітній ступінь «магістр»

Медичний інститут

Медицина

Медицина* (на основі повної загальної середньої освіти)

Диплом визнано Medical Council of India
Стоматологія Стоматологія
Фізична культура і спорт Фізична культура і спорт

 

 

Навчально-науковий інститут бізнес-технологій «УАБС»

 

Економіка

Економічна кібернетика

Міжнародні економічні відносини

 

Міжнародний бізнес*

Міжнародна торгівля та логістичні послуги

Облік і оподаткування

Облік і оподаткування*

Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси 

Банківська справа

Навчально-науковий інститут фінансів, економіки та менеджменту імені Олега Балацького

Економіка

Економіка та бізнес-інновації*

Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси і аудит підприємництва*

Менеджмент

Бізнес-адміністрування*

Менеджмент організацій і адміністрування*

Управління проектами*

Публічне управління та адміністрування

Адміністративний менеджмент

Маркетинг

Маркетинг

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Підприємництво, торгівля та логістика

Інвестиції, підприємництво та стартапи

Факультет технічних систем та енергоефективних технологій

Прикладна механіка

 

Технології машинобудування

Гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика

Комп'ютерна механіка

Матеріалознавство

Прикладне матеріалознавство

Галузеве машинобудування

Обладнання хімічних виробництв і підприємств будматеріалів

Металорізальні верстати та системи

Енергетичне машинобудування

Компресори, пневмоагрегати та вакуумна техніка

Холодильні машини і установки

Теплоенергетика

Енергетичний менеджмент

Екологія

Екологія та охорона навколишнього середовища

Факультет електроніки та інформаційних технологій

Прикладна математика

Прикладна математика*

Комп’ютерні науки 

Інформатика*

Інформаційно-комунікаційні технології

Інформаційні технології проектування

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Електротехнічні системи електроспоживання

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Комп’ютеризовані системи управління та робототехніка

Мікро- та наносистемна техніка

Нанотехнології та біомедичні системи

Біомедична інженерія

Біомедичні прилади та системи*

Електроніка

Електронні інформаційні системи

Електронні системи та компоненти

Факультет іноземної філології та соціальних комунікацій

Філологія

Германські мови та літератури (переклад включно) перша - англійська

Журналістика

Журналістика

Реклама та зв’язки з громадськістю

Навчально-науковий інститут права

Право

 

 

Правознавство

Інтелектуальна власність

Медичне право

 

 

 

 

 

 

Центр заочної, дистанційної та вечірньої форм навчання

Економіка

Економіка та бізнес-інновації

Журналістика

Реклама і зв’язки з громадськістю

Журналістика

Медіакомунікації

Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси і аудит підприємництва

Менеджмент

Менеджмент організацій і адміністрування

Управління правоохоронною безпекою

Бізнес-адміністрування

Публічне управління та адміністрування

Адміністративний менеджмент

Маркетинг

Маркетинг

Філологія

Германські мови та літератури (переклад включно) перша - англійська

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Торгівля

Право

Правознавство

Комп’ютерні науки

ІнформатикаД

Інформаційно-комунікаційні технології

Інформаційні технології проектування

Прикладна механіка

Технології машинобудування

Гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика

Матеріалознавство

Прикладне матеріалознавство

Галузеве машинобудування

Металорізальні верстати та системи

Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалівД

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Електротехнічні системи електроспоживання

Енергетичне машинобудування

 

Компресори, пневмоагрегати та вакуумна техніка

Холодильні машини і установки

Теплоенергетика

Енергетичний менеджмент

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Комп’ютеризовані системи управління та робототехніка

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Якість, стандартизація та сертифікація

Електроніка

Комп’ютерні системи та компоненти

Комп’ютерні технології та наноматеріали в електроніці

 

*спеціалізації (освітні програми), навчання за якими може проходити англійською мовою.

Д - навчання може здійснюватися за дистанційною формою навчання.

 

На сьогодні викладання в Сумському державному університеті для іноземних студентів здійс-нюється українською, російською та англійською мовами. Навчання українською мовою організовується в групах разом з українськими громадянами. Навчання російською/англійською мовою організовується, якщо формується окрема групи.

Навчання англійською мовою було започатковане у 2004 році для студентів медичного інституту, у 2006 році – для студентів факультету економіки і менеджменту, а в 2010 році – для студентів факультету електроніки таінформаційних технологій.

На цей час навчання англійською мовою здійснюється за такими спеціальностями: "Лікувальна справа", "Менеджмент організацій та адміністрування", "Маркетинг", "Інформатика", "Фізична та біомедична електроніка", "Інформаційні технології проектування", "Економіка довкілля та природних ресурсів" (магістерська програма), "Економіка підприємства" (магістерська програма), "Бізнес-адміністрування" (магістерська програма).

З 2006 року Сумський державний університет повністю перейшов на організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System), що є одним з основних етапів інтеграції в європейський простір. Це дозволить нашим випускникам бути конкурентоспроможними на ринку праці Європи і вирішить питання визнання їхніх документів про освіту.